Korektury angličtiny: Nejčastější chyby

Základní korektury českých textů si asi všichni provádíme sami po jejich napsání, ale u korektury angličtiny se setkáme s další řadou problémů pro tento jazyk specifických. U korektury anglických textů je pro začátek potřeba vědět, které rozdíly mezi češtinou a angličtinou se snadno přehlédnou. Profesionální korektury angličtiny se zaměřují především na zásadní odlišnosti v české a… Více Korektury angličtiny: Nejčastější chyby

Jak citovat: Citace ISO 690

Jak citovat zdroje v českém textu stanovuje norma citace ISO 690. Tato norma vyšla v roce 2011 a je stále platná, dokud nebude nahrazena novým vydáním. Norma ISO 690 uvádí přesné pokyny doprovázené příklady citace knihy, článku, online zdrojů a dalších materiálů. Citační norma vysvětluje nejen jak citovat literaturu, ale i jak parafrázovat a jak se vyhnout… Více Jak citovat: Citace ISO 690

Jak napsat životopis v angličtině

Pro životopis v angličtině platí stejná obecná pravidla jako pro český životopis. Základem je stručnost, přehlednost a precizní grafická úprava životopisu. Anglický životopis má nicméně svá specifika, daná nejen odlišným jazykem, ale i odlišnými kulturními reáliemi. Doslovný překlad životopisu do angličtiny z původní české verze fungovat nebude. Strukturovaný životopis v angličtině Český životopis často začíná nadpisem Curriculum vitae,… Více Jak napsat životopis v angličtině

Formální úprava diplomové práce

Nejen obsah, ale i formální úprava diplomové práce hraje svou roli při jejím hodnocení. Pokud student nesplní formální požadavky na diplomovou práci, nemusí se dostat ani k obhajobě. Pokyny ke zpracování diplomové práce se mohou mírně lišit v závislosti na univerzitě, fakultě a oboru. Některé základní zásady pro vypracování závěrečných prací ale platí vždy. Grafická úprava diplomové… Více Formální úprava diplomové práce

Korektury textů: Spojovník a pomlčka

Spojovník a pomlčka jsou dvě různá interpunkční znaménka, která jsou u korektury textů často řešeným problémem. Záměně těchto znamének nahrává fakt, že spojovník na klávesnici najdeme, ale pomlčku už ne. Pomlčka ve Wordu – nebo jiném programu na tvorbu dokumentů – se přesto dá napsat. Všimli jste si? V předchozí větě jsou hned dvě! Nejdřív se… Více Korektury textů: Spojovník a pomlčka