Korektury a překlady

Tvořím texty.
Znám teorii. Mám praxi.

Korektury a překlady

Práce s texty je má specializace. Zájem o jazyk mě vedl ke studiu anglické filologie a pak k získání doktorátu z anglické literatury. Jsem tedy zvyklá všímat si obsahu sdělení stejně jako jeho formy.

Ať už provádím korektury, překládám, nebo píši, vytvářím z daného materiálu nový celek. Výsledkem je precizně zpracovaný text, který nejen sděluje, co má, ale také zanechá dobrý dojem.

Záleží mi na kvalitě. Má korektorská a překladatelská zkušenost potvrzuje, že drobné detaily dokáží velké rozdíly. Každému textu se proto věnuji naplno, aby byl po všech stránkách perfektní.