Korektury textů v češtině a angličtině

Chcete oslovit klienty svými texty na webu? Obhájit diplomovou práci? Publikovat odborný článek? Nezapomeňte na korektury.

Co je korektura

Korektura je obecný výraz pro celou řadu úprav, kterými prochází rukopis před tím, než se dostane ke čtenáři. Kompletní korektura textu odstraní překlepy, opraví pravopisné chyby a uhladí text do čtivé podoby. Kvalitně provedené korektury zachytí a vyřeší také logické a faktické chyby. Součástí korektury je úprava textu tak, aby dodržoval typografická pravidla a požadavky na formální úpravu dokumentu.

Profesionální korektury textů

Profesionální korektury textůProvádím korektury obecných a odborných textů v češtině a angličtině. Mimo přirozenou pečlivost a smysl pro detail mám filologické vzdělání a více než deset let praxe v oboru. Jako technický korektor se zaměřením na citační normy jsem pracovala na řadě knih a odborných periodik vydávaných univerzitním nakladatelstvím. Díky svým zkušenostem odvádím korektury kvalitně a odevzdávám je v dohodnutých termínech.

Mám dotaz

Korektury pro studenty

Korektury pro studentySpecializuji se na korektury bakalářských, diplomových a disertačních prací v češtině a angličtině. Pět let jsem vyučovala akademické psaní a editační dovednosti v angličtině na univerzitní úrovni, na téma základy akademického psaní jsem sepsala skripta. Během této doby jsem opravila stovky studentských prací a získala dokonalý přehled o tom, jaké jsou požadavky na závěrečné práce, a především jak je dodržet.

Mám dotaz

Ceník korektury

Cenu korektury navrhnu na základě ukázky konkrétního textu. Cena se vždy pohybuje v uvedeném rozmezí. Nejnižší sazba obvykle stačí na obecné texty v češtině, uprostřed bývají diplomové práce v angličtině a nejvyšší hranici atakují odborné anglické texty vygenerované překladačem.

Text v češtině od 150 do 250 Kč / NS
Text v angličtině od 200 do 300 Kč / NS

Cena za normostranu (NS), tj. 1 800 znaků včetně mezer.
Minimální hodnota objednávky je 600 Kč.
Ceník platný od 1. 1. 2023.

Chci znát cenu

Co korektury zahrnují

Co korektury zahrnují

  • Jazyková korektura – oprava překlepů, pravopisu a gramatiky, včetně interpunkce
  • Korektura stylistiky – uhlazení neobratného vyjadřování, odstranění nadměrného opakování slov či použití nevhodných výrazů
  • Typografická korektura – úprava textu podle typografických zásad a základní formátování
  • Věcná kontrola – ověření faktické správnosti údajů, logické návaznosti textu a dodržení jednotnosti terminologie

Mám zájem

Bibliografické, grafické a jiné úpravy

Mimo běžnou korekturu mohu pomoci s citačními normami, pokročilým formátováním a dalšími formálními náležitostmi požadovanými univerzitou či vydavatelem.

  • Korektura bibliografie – uvedení odkazů na zdroje a seznamu použité literatury do souladu s požadovanou citační normou
  • Grafická úprava – příprava pro tisk, včetně úpravy tabulek, vytvoření číslování či sestavení obsahu
  • Individuální úpravy – doplnění překladu abstraktu a klíčových slov, zkrácení či rozšíření textu, přepracování citátů na parafráze, …, cokoliv dle potřeby
Cena individuálních úprav 800 Kč / hod.

Hodinovou sazbu uplatňuji pouze na individuální úpravy, které z povahy věci nelze počítat na normostrany.
Ceník platný od 1. 1. 2023.

Chci se zeptat