Překlady a lokalizace angličtina–čeština

Potřebujete životopis v angličtině? Překlad webových stránek? Překlad odborného článku? Na online překladač se nespoléhejte.

Co je překlad

Kvalitně provedený překlad zprostředkovává smysl výchozího textu čtenáři v cílovém jazyce. Překlad není jen mechanickým převodem na slovníkový význam slov. Překlad organicky přenáší obsah sdělení z jednoho jazyka do druhého.

Co je lokalizace

Lokalizace je nástavbou překladu. Lokalizovaný text se přizpůsobuje kulturním zvyklostem mluvčích cílového jazyka. V praxi to znamená například nahrazení angloamerických měrných jednotek metrickou soustavou užívanou v českém prostředí. Cílem lokalizace je vyjít čtenáři maximálně vstříc.

Profesionální překlady angličtina–čeština

Překlady a lokalizace angličtina–češtinaPřekládám a lokalizuji české texty do angličtiny a anglické texty do češtiny. Absolvovala jsem doktorské studium anglické literatury, díky kterému se v angličtině vyjadřuji stejně přirozeně jako v češtině. Provádím současně překlady a korektury, které jsou v ceně překladu.

Mám dotaz

Ceník překladů

Cenu překladu navrhnu na základě ukázky konkrétního textu. Cena se vždy pohybuje v uvedeném rozmezí. Nejnižší sazba standardně stačí pro obecné texty, naopak na horní hranici dosahují terminologicky náročné odborné texty.

Z angličtiny do češtiny od 300 do 450 Kč / NS
Z češtiny do angličtiny od 350 do 600 Kč / NS

Cena za normostranu (NS), tj. 1 800 znaků včetně mezer.
Minimální hodnota objednávky je 600 Kč.
Ceník platný od 1. 1. 2023.

Chci znát cenu