Zásady používání souborů cookies

Tyto zásady používání souborů cookies definují pojem cookies, vymezují účel cookies, upřesňují používané kategorie cookies a obsahují pokyny k ovládání cookies, včetně jejich částečného či úplného zakázání.

Definice cookies

Cookies jsou data obsažená v malých textových souborech, které se ukládají v počítači či mobilním zařízení, když prohlížeč načte webovou stránku. Cookies jsou nastavené buď přímo navštívenou webovou stránkou (cookies první strany), nebo službami využívanými stránkou např. pro sdílení obsahu či analýzu návštěvnosti (cookies třetích stran).

Účel cookies

Cookies slouží k zapamatování uživatele a jeho preferencí, a to buď pro jedinou návštěvu webových stránek (dočasné cookies), nebo pro opakované návštěvy (trvalé cookies). Soubory cookies umožňují pohodlnější a efektivnější používání stránek a některé jsou nezbytné pro jejich řádné fungování v plném rozsahu.

Kategorie cookies

Tyto webové stránky používají následující kategorie cookies:

  • přísně nezbytné funkční cookies, které jsou nutné k zajištění základních funkcí webových stránek;
  • analytické cookies, které slouží ke zjišťování statistik návštěvnosti;
  • cookies třetích stran, které umožňují návštěvníkům interakci s obsahem webových stránek, včetně propojení se sociálními sítěmi.

Ovládání cookies

Většina internetových prohlížečů umožňuje pomocí vestavěné funkce nebo doplňků třetích stran ovládat chování cookies. Již uložené cookies lze takto smazat; dále lze nastavit délku doby, po které budou cookies uloženy; omezit používání cookies, případně ukládání cookies zcela zakázat. Je třeba vzít v potaz, že omezení nebo zakázání používání cookies může narušit řádný chod stránek či zcela znemožnit využití některých funkcí stránek.