Jak citovat: Citace ISO 690

Jak citovat zdroje v českém textu stanovuje norma citace ISO 690. Tato norma vyšla v roce 2011 a je stále platná, dokud nebude nahrazena novým vydáním.

Citace ISO 690

Norma ISO 690 uvádí přesné pokyny doprovázené příklady citace knihy, článku, online zdrojů a dalších materiálů. Citační norma vysvětluje nejen jak citovat literaturu, ale i jak parafrázovat a jak se vyhnout plagiátorství.

Citační normy

Citace ISO 690 jsou standardním způsobem uvádění zdrojů v českém prostředí. Většina publikací používá ISO 690 a většina univerzit vyžaduje dodržení tohoto formátu v diplomových pracích. V zahraničí se ale tato citační norma běžně nepoužívá. Mezi nejrozšířenější zahraniční citační normy patří Chicago a MLA. Při volbě citační normy záleží také na oboru. Společenské vědy u nás i ve světě typicky užívají citace APA.

Citace ISO 690 online

Citace ISO 690 onlineNorma ISO 690 ve výkladu Zdeňky Firstové je dostupná na stránkách ČNS ISO 690:2011. Dále existují interpretace ISO 690, které navrhují řešení nejednoznačností obsažených v původní normě. Podrobnou interpretaci a doplňující příklady citace ISO 690 nabízí online příručka Olgy Biernátové a Jana Skůpy. Je také možnost generovat citace ISO 690 online. Generátory bibliografických citací jsou bohužel dost nepřesné. Podobně jako online překladače, online generátory citací poskytnou hrubý výstup, který je potřeba dále upravit.

Generátor citace ISO 690

Generátor citace ISO 690Otestujme si generátor ISO 690 online na stránkách Citace.com na jednoduchém příkladu citace knihy. Po zadání názvu knihy Babička generátor vypíše seznam výsledků. Z těch si vybereme příslušné vydání knihy. Babička samozřejmě vyšla mnohokrát a citace knihy se bude u různých vydání lišit. První výsledek nabídnutý generátorem vypadá následovně:

NĚMCOVÁ, Božena. Babička: obrazy venkovského života. Osmé vydání. Ilustroval Adolf KAŠPAR. V Praze: nákladem České grafické Unie a.s., 1926.

Tento formát citační normě neodpovídá a obsahuje minimálně pět chyb. Citace ISO 690 usiluje o stručnost. To znamená, že nedůležité informace se vypouští a kde je to možné, užívají se číslice a zkratky. Nebude tedy „osmé vydání“, ale „8. vyd.“; nebude „V Praze“, ale „Praha“. Nebude se uvádět ani údaj o ilustrátorovi knihy, ani údaj o tom, že Česká grafická unie je akciová společnost. Citace knihy podle ISO 690 tedy bude správně vypadat takto:

NĚMCOVÁ, Božena. Babička: obrazy venkovského života. 8. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1926.

Korektury citační normy

Korektury citační normyPokud jde o text pro použití v neformálním prostředí, třeba článek na blog, nedodržení citační normy nijak zvlášť nevadí. Pokud ale píšete diplomovou práci nebo jiný odborný text určený k vydání, citační norma je jeho nezbytnou součástí. Co online generátor citací nezvládne, to napraví korektor. Běžně poskytované korektury textů většinou zahrnují základní úpravu citací. Ideální je ale obrátit se na korektora, který se na citační normy přímo specializuje.

Korektury citací