Formální úprava diplomové práce

Nejen obsah, ale i formální úprava diplomové práce hraje svou roli při jejím hodnocení. Pokud student nesplní formální požadavky na diplomovou práci, nemusí se dostat ani k obhajobě. Pokyny ke zpracování diplomové práce se mohou mírně lišit v závislosti na univerzitě, fakultě a oboru. Některé základní zásady pro vypracování závěrečných prací ale platí vždy. Grafická úprava diplomové… Více Formální úprava diplomové práce