Jak napsat životopis v angličtině

Pro životopis v angličtině platí stejná obecná pravidla jako pro český životopis. Základem je stručnost, přehlednost a precizní grafická úprava životopisu.

Jak napsat životopis v angličtině

Anglický životopis má nicméně svá specifika, daná nejen odlišným jazykem, ale i odlišnými kulturními reáliemi. Doslovný překlad životopisu do angličtiny z původní české verze fungovat nebude.

Strukturovaný životopis v angličtině

Český životopis často začíná nadpisem Curriculum vitae, což pro životopis v angličtině není obvyklé. Anglický životopis je nejvhodnější začít svým jménem a příjmením. Tituly se u jména neuvádějí. Jedním z důvodů je to, že v anglicky mluvících zemích není na akademické tituly kladený takový důraz jako u nás. Další a zásadnější důvod pro neuvádění titulů jsou rozdíly mezi tituly v angličtině a češtině. Standardní české zkratky Bc., Mgr. nebo Ing. nejsou pro anglické mluvčí srozumitelné.

Osobní údaje v životopisu

Osobní údaje v životopisuNa rozdíl od českého životopisu se osobní údaje v životopisu v angličtině vyskytují minimálně. Rodinný stav a běžně i datum narození se považují za citlivé informace, které se nesdělují. Naopak fotografie se do životopisu v angličtině obvykle vkládá. Samozřejmostí je profesionální portrétová fotografie ve formálním oblečení.

Životopis v angličtině mívá oproti českému životopisu v hlavičce stručnou profesní charakteristiku. Jde o krátkou větu nebo několik slovních spojení, která vystihují profesní zaměření a vyzdvihují kvality uchazeče. Tato krátká profilová sekce následuje hned za jménem. Slouží k tomu, aby si personalista udělal o uchazeči bleskovou představu, aniž by musel procházet celý životopis.

Údaje o vzdělání a zaměstnání

Údaje o vzdělání a zaměstnáníInformace o dosaženém vzdělání a dosavadním zaměstnání se uvádějí v pořadí od nejaktuálnějších po nejstarší. Zpravidla se začíná vzděláním, ale kdo má rozsáhlé pracovní zkušenosti, může je uvést jako první.

Při psaní životopisu v angličtině je potřeba věnovat zvláštní pozornost překladu názvů škol. České vysoké školy mají stanovené oficiální názvy v angličtině. Tento údaj se dá dohledat ve statutu vysoké školy, což je dokument uveřejněný na elektronické úřední desce instituce. Oficiální název je závazný a v životopise je vhodné uvést jej přesně.

Jak psát tituly v angličtině

Tituly v angličtině se sice se jménem nepoužívají, ale v rámci sekce vzdělání se v životopisu objeví. V zájmu korektnosti je možné uvést českou zkratku titulu, ale je nutné ji dále vysvětlit. Ideálním řešením, jak psát tituly v angličtině, je zvolit slovní vyjádření typu bachelor’s degree in accounting, master’s degree in business apod.

Jak psát datum v angličtině

Životopis v angličtině nemusí obsahovat datum narození, ale data započetí a ukončení studia či zaměstnání obsahovat bude. Datum v angličtině se zapisuje jinak, než jsme zvyklí v češtině. Číselný zápis typu 1. 9. 1990 angličtina nepoužívá. Rozdíly jsou navíc mezi britskou a americkou angličtinou. Pokud napíšeme 1/9/1990, pro Brity půjde o měsíc září, ale pro Američany o leden. Všeobecně srozumitelný způsob, jak psát datum v angličtině, je vypsat měsíc slovy, např. 1 September 1990.

Doplňující údaje v životopisu

Doplňující údaje v životopisuMezi důležité doplňující údaje v životopisu patří znalost jazyků. Jazyková úroveň se označuje mezinárodními zkratkami A1, A2, B1, B2, C1 a C2, kde A1 je začátečník a C2 je plynulé ovládání jazyka slovem i písmem. Vlastnictví řidičského průkazu se uvádí jen v případě, že to je pro potenciálního zaměstnavatele relevantní. České označení skupiny řidičského průkazu, např. B pro osobní vozidla, se vynechává. V zahraničí tyto zkratky nemají význam a jejich použití by mohlo být matoucí.

Čerství absolventi s malými pracovními zkušenostmi do životopisu často zařazují své koníčky. To je dobrý způsob, jak dodat životopisu větší váhu, pokud koníčky souvisejí s profesním zaměřením. V zahraničí se obzvlášť cení dobrovolnická činnost nebo členství ve studentských organizacích.

V zahraničí se ještě více než u nás klade důraz na reference. Může se sice použít formulka Reference na vyžádání (References upon request), ale vítanější řešení je uvést reference v životopisu přímo.

Úprava životopisu v angličtině

Úprava životopisu v angličtiněGrafická úprava životopisu v angličtině má stejný základní formát jako u českého životopisu, ale dodržuje jiné typografické zvyklosti. Nejčastějším problémem je psaní apostrofu. Apostrof na české klávesnici nenajdeme, už jen proto je tedy potřeba při psaní anglických textů používat anglickou klávesnici. Další běžnou chybou jsou české uvozovky v anglickém textu. Americká angličtina používá uvozovky dvojité, britská angličtina uvozovky jednoduché, ale v obou případech musí být uvozovky nahoře.

Korektury životopisu

Ať už píšete životopis v angličtině nebo v češtině, životopis by měl před odesláním projít korekturami. Překlepy v životopisu působí neprofesionálně a mohou rozhodnout o tom, že přednost bude dána jinému uchazeči. Korektor nejen odstraní chyby, ale pomůže také s grafickou úpravou životopisu. U životopisu jako profesní vizitky je korektura posledním krokem, který vaši práci vynaloženou na přípravu životopisu maximálně zhodnotí.

Chci korektury