Formální úprava diplomové práce

Nejen obsah, ale i formální úprava diplomové práce hraje svou roli při jejím hodnocení. Pokud student nesplní formální požadavky na diplomovou práci, nemusí se dostat ani k obhajobě.

Formální úprava diplomové práce

Pokyny ke zpracování diplomové práce se mohou mírně lišit v závislosti na univerzitě, fakultě a oboru. Některé základní zásady pro vypracování závěrečných prací ale platí vždy.

Grafická úprava diplomové práce

Grafická úprava diplomové práceDobrý první dojem zajistí pečlivá grafická úprava diplomové práce. Jako první krok je důležitá informace, že požadovaný rozsah závěrečné práce se uvádí v normostranách. To je dobrá zpráva, protože normostrana je ve výsledku kratší než běžná stránka nezformátovaného textu ve Wordu.

Normostrana má přesně 1 800 znaků s mezerami. To odpovídá přibližně třiceti řádkům na stránce při řádkování 1,5. Normostrana je v českém prostředí pevně daná jednotka, se kterou formální úprava diplomové práce musí počítat.

Vedle vzhledu stránky normostrana určuje i použití písma. Standardně se používá písmo Times New Roman velikosti 12 bodů. Pro poznámky pod čarou je písmo menší, obvykle 10 bodů. U nadpisů je naopak vhodné použít větší velikost písma. Grafická úprava diplomové práce musí být jednotná; náhodné střídání různých formátovacích prvků působí nedbale.

Formátování diplomové práce

Formátování diplomové práceNastavením normostrany formátování diplomové práce teprve začíná. Dalším krokem je nastavení vzhledu odstavců. První řádek nového odstavce se odsazuje tabulátorem. Některé texty toto pravidlo nedodržují a k členění místo toho používají mezery mezi odstavci. Pro formátování diplomové práce se ale mezery mezi odstavci nedoporučují.

Pro zarovnání textu se volí možnost zarovnání do bloku. Dále je potřeba dát si pozor na tok textu. První řádek nového odstavce by neměl být posledním řádkem na stránce a naopak poslední řádek odstavce nesmí být prvním řádkem na stránce. Tento problém se řeší volbou možnosti kontrola sirotků a vdov ve Wordu.

Korektury diplomové práce

Korektury diplomové práceFormální úprava diplomové práce vyžaduje pokročilou znalost Wordu a dobrou orientaci v typografických pravidlech. Pokud se chcete soustředit na psaní a nemáte čas řešit úpravu, formátování diplomové práce svěřte korektorovi. Korektury diplomové práce včetně grafické úpravy můžete mít i se studentskou slevou.

Chci korektury