Korektury textů: Spojovník a pomlčka

Spojovník a pomlčka jsou dvě různá interpunkční znaménka, která jsou u korektury textů často řešeným problémem. Záměně těchto znamének nahrává fakt, že spojovník na klávesnici najdeme, ale pomlčku už ne.

Spojovník a pomlčka

Pomlčka ve Wordu – nebo jiném programu na tvorbu dokumentů – se přesto dá napsat. Všimli jste si? V předchozí větě jsou hned dvě! Nejdřív se ale podívejme na to, jak napsat spojovník. Při psaní pomlčky ve Wordu spojovník budeme potřebovat.

Spojovník na klávesnici a pomlčka na klávesnici

Spojovník na klávesnici a pomlčka na klávesniciSpojovník na klávesnici najdete v pravém dolním rohu, hned vedle klávesy Shift. Výchozí nastavení Wordu má zapnutý režim automatických oprav, takže napsat pomlčku můžete dvojím stisknutím spojovníku. Před pomlčkou a za pomlčkou musí být mezera:

Text | mezerník | 2× spojovník | mezerník | text.

Režim automatických oprav ve Wordu dva spojovníky za sebou opraví na pomlčku. Jiný způsob psaní pomlčky ve Wordu je použití klávesové zkratky. Klávesová zkratka pro pomlčku je současné stisknutí CTRL a znaku mínus na numerické klávesnici.

Jak používat spojovník v češtině

Jak používat spojovník v češtiněÚplná pravidla, jak používat spojovník v češtině, najdete v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český (ÚJČ). V krátkosti, spojovník, tedy krátká vodorovná čárka (-), se používá pro spojování slov. Klasický příklad použití spojovníku je spojka -li, např. Bude-li pršet, zmokneme. Spojovník se také používá ke spojení některých vlastních jmen, např. Marie Curie-Skłodowská. Další použití spojovníku jsou složená přídavná jména, např. česko-anglický slovník.

Jak používat pomlčku v češtině

Jak používat pomlčku v češtiněVše o tom, jak používat pomlčku v češtině, se dočtete v Internetové jazykové příručce ÚJČ. Ve stručnosti, pomlčka, tedy dlouhá vodorovná čárka (–), se používá pro naznačení pomlky ve větě. Pomlčka spojuje části vět, zatímco spojovník spojuje části slov. Typický příklad použití pomlčky je vsuvka. Např. Něco píši – na chvíli se zamyslím – a pak píši dál. Pomlčka mezi čísly se používá k označení rozsahu, např. ve dnech 22. 3. – 25. 3. Zatímco spojovník mezera nepředchází a nenásleduje, pomlčka je oddělená mezerami z obou stran.

Spojovník vs. pomlčka

Spojovník vs. pomlčkaPokud vám rozlišení spojovník vs. pomlčka dělá potíže, zvažte svěření korektury textů profesionálovi. Spojovník a pomlčka mají pevně daná pravidla pro používání a jejich nedodržením vznikají vážné typografické chyby. Jinak řečeno, záměna spojovníku a pomlčky nejenže není správně, ale takový text ani neudělá dobrý dojem.

Chci korektury