Jak napsat motivační dopis v angličtině

Kvůli studiu v zahraničí nebo práci v mezinárodní firmě musíte vědět, jak napsat motivační dopis v angličtině. Motivační dopis v angličtině se od toho českého obsahově příliš neliší, velké rozdíly jsou ale ve formě. První zásadou je motivační dopis do angličtiny nepřekládat doslova z původní české verze. I když budete sdělovat stejné informace, musíte je… Více Jak napsat motivační dopis v angličtině

Korektury angličtiny: Nejčastější chyby

Základní korektury českých textů si asi všichni provádíme sami po jejich napsání, ale u korektury angličtiny se setkáme s další řadou problémů pro tento jazyk specifických. U korektury anglických textů je pro začátek potřeba vědět, které rozdíly mezi češtinou a angličtinou se snadno přehlédnou. Profesionální korektury angličtiny se zaměřují především na zásadní odlišnosti v české a… Více Korektury angličtiny: Nejčastější chyby

Co je normostrana a k čemu se používá

Co je normostrana bude zajímat všechny, kdo pracují s texty. Normostrana, nebo normovaná strana, se používá při psaní textů, překládání a korekturách. Jde o standardizovanou jednotku, kterou se měří rozsah textu. Délka stejného textu vychází různě při různém formátování. Normostrana byla zavedena proto, aby tyto rozdíly sjednotila. Původně normostrana vznikla pro účely překládání. Pomocí normostran se… Více Co je normostrana a k čemu se používá

Jak citovat: Citace ISO 690

Jak citovat zdroje v českém textu stanovuje norma citace ISO 690. Tato norma vyšla v roce 2011 a je stále platná, dokud nebude nahrazena novým vydáním. Norma ISO 690 uvádí přesné pokyny doprovázené příklady citace knihy, článku, online zdrojů a dalších materiálů. Citační norma vysvětluje nejen jak citovat literaturu, ale i jak parafrázovat a jak se vyhnout… Více Jak citovat: Citace ISO 690

Jak napsat životopis v angličtině

Pro životopis v angličtině platí stejná obecná pravidla jako pro český životopis. Základem je stručnost, přehlednost a precizní grafická úprava životopisu. Anglický životopis má nicméně svá specifika, daná nejen odlišným jazykem, ale i odlišnými kulturními reáliemi. Doslovný překlad životopisu do angličtiny z původní české verze fungovat nebude. Strukturovaný životopis v angličtině Český životopis často začíná nadpisem Curriculum vitae,… Více Jak napsat životopis v angličtině

Formální úprava diplomové práce

Nejen obsah, ale i formální úprava diplomové práce hraje svou roli při jejím hodnocení. Pokud student nesplní formální požadavky na diplomovou práci, nemusí se dostat ani k obhajobě. Pokyny ke zpracování diplomové práce se mohou mírně lišit v závislosti na univerzitě, fakultě a oboru. Některé základní zásady pro vypracování závěrečných prací ale platí vždy. Grafická úprava diplomové… Více Formální úprava diplomové práce

Korektury textů: Spojovník a pomlčka

Spojovník a pomlčka jsou dvě různá interpunkční znaménka, která jsou u korektury textů často řešeným problémem. Záměně těchto znamének nahrává fakt, že spojovník na klávesnici najdeme, ale pomlčku už ne. Pomlčka ve Wordu – nebo jiném programu na tvorbu dokumentů – se přesto dá napsat. Všimli jste si? V předchozí větě jsou hned dvě! Nejdřív se… Více Korektury textů: Spojovník a pomlčka